Програма за замяна на променливотокови адаптери на марката Toshiba

Програма за доброволна замяна на захранващи променливотокови адаптери, използвани с някои преносими компютри на марката Toshiba

На 22 юни 2018 г. Dynabook Europe GmbH (Dynabook) обяви програма за доброволна замяна на определени постояннотокови щепсели, използвани в променливотокови адаптери, поради потенциален риск от пожар.

Засегнатите постояннотокови щепсели са продавани от Dynabook като част от променливотокови адаптери, произвеждани от декември 2009 г. до юли 2011 г. и използвани с нови лаптопи, като аксесоари или с променливотокови адаптери, използвани за замяна при ремонти. Dynabook предлага безплатна замяна на променливотоковите адаптери със засегнати постояннотокови щепсели.

Ако постояннотоковият щепсел на вашия променливотоков адаптер е обект на програмата за замяна на Dynabook, Dynabook препоръчва незабавно да изключите своя лаптоп и да прекъснете захранването на вашия променливотоков адаптер. Dynabook насърчава всички клиенти, засегнати от това изтегляне, да се свържат с Dynabook за безплатна замяна.

Как да проверите дали постояннотоковият щепсел на променливотоковия ви адаптер е засегнат и да заявите продукт за замяна

Щракнете тук, за да проверите ръчно дали постояннотоковият щепсел на вашия променливотоков адаптер е засегнат

За допълнителна информация, моля, свържете се с поддръжката на клиента на Dynabook

Модели на променливотокови адаптери и компютри, които могат да са засегнати от това съобщение

Щракнете тук, за да видите списък с потенциално засегнати модели на променливотокови адаптери и компютри