Πρόγραμμα αντικατάστασης τροφοδοτικών AC που φέρουν το σήμα της Toshiba

Πρόγραμμα εθελοντικής αντικατάστασης για τροφοδοτικά AC που χρησιμοποιούνται σε συγκεκριμένους φορητούς υπολογιστές που φέρουν το σήμα της Toshiba

Στις 22 Ιουνίου 2018, η Dynabook Europe GmbH (Dynabook ) ανακοίνωσε ένα πρόγραμμα εθελοντικής αντικατάστασης ορισμένων βυσμάτων DC που χρησιμοποιούνται σε τροφοδοτικά AC λόγω δυνητικού κινδύνου εγκαύματος.

Η Dynabook πούλησε το επηρεαζόμενο βύσμα DC ως μέρος των τροφοδοτικών AC που κατασκευάστηκαν από τον Δεκέμβριο του 2009 έως τον Ιούλιο του 2011 και χρησιμοποιούνται με καινούργιους φορητούς υπολογιστές και ως αξεσουάρ ή με τροφοδοτικά AC αντικατάστασης κατά τη διαδικασία επισκευής. Η Dynabook προσφέρεται να αντικαταστήσει δωρεάν το τροφοδοτικό AC για τα τροφοδοτικά με τα επηρεαζόμενα βύσματα DC.

Εάν το βύσμα DC του τροφοδοτικού AC σας καλύπτεται από το πρόγραμμα ανάκλησης/αντικατάστασης της Dynabook , η Dynabook συνιστά να απενεργοποιήσετε τον υπολογιστή σας και να αφαιρέσετε αμέσως το τροφοδοτικό AC. Η Dynabook συνιστά σε όλους τους πελάτες που επηρεάζονται από αυτήν την ανάκληση να επικοινωνήσουν με την Dynabook για δωρεάν αντικατάσταση.

Πώς να ελέγξετε αν το τροφοδοτικό AC σας επηρεάζεται και να ζητήσετε ανταλλακτικό τροφοδοτικό AC.

Κάντε κλικ εδώ για να ελέγξετε μη αυτόματα αν το τροφοδοτικό AC σας επηρεάζεται

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη πελατών της Dynabook

Μοντέλα τροφοδοτικών AC και υπολογιστών που ενδέχεται να επηρεάζονται από αυτήν την ανακοίνωση

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε μια λίστα των τροφοδοτικών AC και των μοντέλων υπολογιστών