Program zamene Toshiba brendiranih adaptera za naizmeničnu struju

Program dobrovoljne zamene za adaptere za naizmeničnu struju korišćene u određenim Toshiba brendiranim notebook računarima

22. juna 2018. Dynabook Europe GmbH (Dynabook) je objavila dobrovoljni program zamene određenih ulaznih utikača za jednosmernu struju koji se koriste u adapterima za naizmeničnu struju zbog potencijalne opasnosti od opekotina.

Dynabook je prodavala sporne ulazne utikače za jednosmernu struju u sklopu adaptera za naizmeničnu struju za nove laptopove i kao dodatni pribor ili sa zamenskim adapterima naizmenične struje tokom popravke od decembra 2009. do jula 2011. Dynabook nudi besplatnu zamenu adaptera naizmenične struje za ulazne utikače za jednosmarenu struju na koje se ovo odnosi.

Ako ulazni utikač za jednosmernu struju adaptera za naizmeničnu struju podleže Dynabook programu zamene, kompanija Dynabook vam savetuje da isključite laptop i odmah uklonite adapter za naizmeničnu struju. Kompanija Dynabook podstiče sve korisnike na koje se odnosi ovaj opoziv da se obrate kompaniji Dynabook radi besplatne zamene.

Kako da proverite da li ulazni utikač za jednosmernu struju adaptera za naizmeničnu struju podleže zameni baterije i kako da zahtevate zamenski

Kliknite ovde da biste ručno proverili da li ulazni utikač za jednosmernu struju adaptera za naizmeničnu struju podleže zameni

Za dodatne informacije obratite se korisničkoj podršci kompanije Dynabook

Adapter za naizmeničnu struju i modeli računara na koje može da se odnosi ova objava

Kliknite ovde da biste prikazali listu potencijalno ugroženih adaptera za naizmeničnu struju i modela računara