Program zamene Toshiba brendiranih adaptera za naizmeničnu struju

Pratite ove korake da biste proverili da li ulazni utikač za jednosmernu struju adaptera za naizmeničnu struju podleže zameni baterije i da li se kvalifikuje za zamenu.

Pronađite broj dela adaptera za naizmeničnu struju i serijski broj na nalepnici adaptera za naizmeničnu struju koja se nalazi sa unutrašnje strane adaptera za naizmeničnu struju. Broj dela adaptera za naizmeničnu struju počinje sa G71C (G71C********). Serijski broj adaptera za naizmeničnu struju počinje slovom „T“ iza kojeg sledi 14 do 16 cifara (T***************).

Kako da pronađete broj dela adaptera za naizmeničnu struju i serijski broj:

primer nalepnice adaptera za naizmeničnu struju
primer nalepnice adaptera za naizmeničnu struju

Program za opoziv adaptera za naizmeničnu struju jeste samo za određene adaptere za naizmeničnu struju sa 2-pinskim strujnim kablovima. Adapteri za naizmeničnu struju sa 3-pinskim strujnim kablovima nisu deo programa zamene/opoziva.

Na slici ispod je adapter za naizmeničnu struju sa 2-pinskim strujnim kablom

2-pinski adapter za naizmeničnu struju

Na slici ispod je adapter za naizmeničnu struju sa 3-pinskim strujnim kablom (ne podleže zameni)

3-pinski adapter za naizmeničnu struju

Primer oznake:

Primer broja dela adaptera za naizmeničnu struju i serijskog broja na nalepnici adaptera za naizmeničnu struju

primer broja dela i oznake serijskog broja
primer broja dela i oznake serijskog broja
primer broja dela i oznake serijskog broja
primer broja dela i oznake serijskog broja

Unesite broj dela adaptera za naizmeničnu struju i serijskog broja adaptera i kliknite na dugme „Pretraži“.

   
     
 
CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code