Програма за замяна на променливотокови адаптери на марката Toshiba

Моля, следвайте тези стъпки, за да проверите дали вашият променливотоков адаптер е засегнат и отговаря на условията за замяна.

Моля, открийте номенклатурния номер и серийния номер на променливотоковия адаптер, отпечатани върху долната му част. В началото на номенклатурният номер на променливотоковия адаптер са символите G71C (G71C********). Серийният номер на променливотоковия адаптер започва с „T“, следвано от 14 до 16 цифри (T***************).

Как да намерите номенклатурния номер и серийния номер на променливотоковия адаптер:

примерен етикет на променливотоков адаптер
примерен етикет на променливотоков адаптер

Програмата за изтегляне на променливотоковия адаптер е само за определени променливотокови адаптери със захранващ кабел с 2 щифта. Променливотоковите адаптери със захранващ кабел с 3 щифта не са част от програмата за замяна/изтегляне.

На изображението по-долу е променливотоков адаптер със захранващ кабел с 2 щифта

Променливотоков адаптер с 2 щифта

На изображението по-долу е променливотоков адаптер със захранващ кабел с 3 щифта (не е засегнат)

Променливотоков адаптер с 3 щифта

Пример за етикет:

Пример за номенклатурния номер и серийния номер на етикета на променливотоковия адаптер

примерен етикет с номенклатурния номер и серийния номер
примерен етикет с номенклатурния номер и серийния номер
примерен етикет с номенклатурния номер и серийния номер
примерен етикет с номенклатурния номер и серийния номер

Моля, въведете номенклатурния номер и серийния номер на вашия променливотоков адаптер и щракнете върху бутона „Търсене“.

   
     
 
CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code