Vyberte oblast – pro informace k programu výměny síťových adaptérů

Podle těchto pokynů zkontrolujte, jestli je váš vstup stejnosměrného napětí síťového adaptéru postižen a spadá do programu výměny.

Najděte číslo dílu a sériové číslo síťového adaptéru na štítku, který se nachází na spodní straně adaptéru. Číslo dílu síťového adaptéru začíná na G71C (G71C********). Sériové číslo síťového adaptéru začíná písmenem T, po kterém následuje 14 až 16 číslic (T***************).

Jak najdete číslo dílu a sériové číslo síťového adaptéru:

ukázka štítku síťového adaptéru
ukázka štítku síťového adaptéru
Only for PA1750-04
ukázka štítku síťového adaptéru
Part Number


Serial Number

ukázka štítku síťového adaptéru
This side
ukázka štítku síťového adaptéru

Program stažení síťových adaptérů je určen pouze pro určité síťové adaptéry s 2kolíkovým napájecím kabelem. Síťové adaptéry s 3kolíkovým napájecím kabelem nejsou součástí programu výměny/stažení.


Zadejte číslo dílu a sériové číslo svého síťového adaptéru a klikněte na tlačítko Hledat.