Πρόγραμμα αντικατάστασης τροφοδοτικών AC που φέρουν το σήμα της Toshiba

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα, για να ελέγξετε αν το βύσμα DC του τροφοδοτικού AC σας επηρεάζεται και πληροί τις προϋποθέσεις αντικατάστασης.

Βρείτε τον αριθμό εξαρτήματος και τον σειριακό αριθμό τροφοδοτικού AC στην ετικέτα τροφοδοτικού AC που βρίσκεται στο κάτω μέρος του τροφοδοτικού AC. Ο αριθμός εξαρτήματος τροφοδοτικού AC ξεκινά με G71C (G71C********). Ο αριθμός εξαρτήματος τροφοδοτικού AC ξεκινά με το γράμμα «T» που ακολουθείται από 14 έως 16 ψηφία (T***************).

Πώς να βρείτε τον αριθμό εξαρτήματος και τον σειριακό αριθμό τροφοδοτικού AC:

δείγμα ετικέτας τροφοδοτικού AC
δείγμα ετικέτας τροφοδοτικού AC

Το πρόγραμμα ανάκλησης τροφοδοτικών AC αφορά μόνο συγκεκριμένα τροφοδοτικά AC με καλώδια τροφοδοσίας 2 ακίδων. Τα τροφοδοτικά AC με καλώδια τροφοδοσίας 3 ακίδων δεν αποτελούν μέρος του προγράμματος ανταλλαγής/ανάκλησης.

Παρακάτω απεικονίζεται ένα τροφοδοτικό AC με καλώδιο τροφοδοσίας 2 ακίδων

Τροφοδοτικό AC 2 ακίδων

Παρακάτω απεικονίζεται ένα τροφοδοτικό AC με καλώδιο τροφοδοσίας 3 ακίδων (δεν επηρεάζεται)

Τροφοδοτικό AC 3 ακίδων

Δείγμα ετικέτας:

Παράδειγμα αριθμού εξαρτήματος και σειριακού αριθμού τροφοδοτικού AC σε ετικέτα τροφοδοτικού AC

δείγμα ετικέτας αριθμού εξαρτήματος και σειριακού αριθμού μπαταρίας
δείγμα ετικέτας αριθμού εξαρτήματος και σειριακού αριθμού μπαταρίας
δείγμα ετικέτας αριθμού εξαρτήματος και σειριακού αριθμού μπαταρίας
δείγμα ετικέτας αριθμού εξαρτήματος και σειριακού αριθμού μπαταρίας

Πληκτρολογήστε τον αριθμό εξαρτήματος και τον σειριακό αριθμό τροφοδοτικού AC και κάντε κλικ στο κουμπί «Αναζήτηση».

   
     
 
CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code