Program výmeny sieťového adaptéra značky Toshiba

Postupujte podľa týchto krokov a skontrolujte, či sa problém týka vstupu napájania (DC-in) vo vašom sieťovom adaptéri a či sa naň vzťahuje program výmeny.

Vyhľadajte katalógové a sériové číslo sieťového adaptéra na štítku adaptéra, ktorý je umiestnený na spodnej strane adaptéra. Katalógové číslo sieťového adaptéra začína číslicami G71C (G71C********). Sériové číslo sieťového adaptéra začína písmenom T, po ktorom nasleduje 14 až 16 číslic (T***************).

Ako zistiť katalógové a sériové číslo sieťového adaptéra:

ukážka štítku sieťového adaptéra
ukážka štítku sieťového adaptéra
Only for PA1750-04
ukážka štítku sieťového adaptéra
Part Number


Serial Number

ukážka štítku sieťového adaptéra
This side
ukážka štítku sieťového adaptéra

Program výmeny sieťových adaptérov sa vzťahuje len na niektoré sieťové adaptéry s 2-kolíkovým napájacím káblom. Na sieťové adaptéry s 3-kolíkovým napájacím káblom sa program výmeny nevzťahuje.


Zadajte katalógové a sériové číslo sieťového adaptéra a kliknite na tlačidlo Hľadať.