Program för utbyte av Toshiba-märkt nätadapter

Följ de här stegen för att kontrollera om din nätadapter är påverkad och berättigad till ett utbyte.

Leta fram nätadapterns artikelnummer och serienummer på etiketten på undersidan av nätadaptern. Nätadapterns artikelnummer börjar med G71C (G71C********). Nätadapterns serienummer börjar med bokstaven ”T” följt av 14 till 16 siffror (T***************).

Hitta nätadapterns artikelnummer och serienummer:

exempeletikett för nätadapter
exempeletikett för nätadapter

Återkallelseprogrammet för nätadaptern berör enbart vissa nätadaptrar med nätsladdar med 2 stift. Nätadaptrar med nätsladdar med 3 stift omfattas inte av programmet för utbyte/återkallelse.

Nedanstående bild visar en nätadapter med en nätsladd med 2 stift

Nätadapter med 2 stift

Nedanstående bild visar en nätadapter med en nätsladd med 3 stift (påverkas inte)

Nätadapter med 3 stift

Exempel på etikett:

Exempel på etikett med nätadapterns artikelnummer och serienummer

exempel på etikett med artikelnummer och serienummer
exempel på etikett med artikelnummer och serienummer
exempel på etikett med artikelnummer och serienummer
exempel på etikett med artikelnummer och serienummer

Ange nätadapterns artikelnummer och serienummer och klicka på knappen Sök.