Toshiba Markalı AC Adaptör Değiştirme Programı

AC adaptörünüzün DC-in fişinin etkilenip etkilenmediğini ve değiştirme için uygunluğunu kontrol etmek için lütfen bu adımları izleyin.

AC adaptör parça numarasını ve seri numarasını, AC adaptörün alt yüzünde bulunan AC adaptör etiketinde görebilirsiniz. AC adaptör parça numarası G71C ile başlar (G71C********). AC adaptör seri numarası "T" harfi ile başlar ve ardından 14 ila 16 basamak içerir (T***************).

AC adaptör parça numarasını ve seri numarasını bulma:

örnek AC adaptör etiketi
örnek AC adaptör etiketi
Only for PA1750-04
örnek AC adaptör etiketi
Part Number


Serial Number

örnek AC adaptör etiketi
This side
örnek AC adaptör etiketi

AC adaptör çağırma programı yalnızca, 2 pimli güç kablosuna sahip belirli AC adaptörlere yöneliktir. 3 pimli güç kablosuna sahip AC adaptörler, değiştirme/çağırma programının bir parçası değildir.


Lütfen AC Adaptör Parça Numarasını ve AC Adaptör Seri Numarasını girin ve "Ara" düğmesine tıklayın.