Toshiba Markalı AC Adaptör Değiştirme Programı

AC adaptörünüzün DC-in fişinin etkilenip etkilenmediğini ve değiştirme için uygunluğunu kontrol etmek için lütfen bu adımları izleyin.

AC adaptör parça numarasını ve seri numarasını, AC adaptörün alt yüzünde bulunan AC adaptör etiketinde görebilirsiniz. AC adaptör parça numarası G71C ile başlar (G71C********). AC adaptör seri numarası "T" harfi ile başlar ve ardından 14 ila 16 basamak içerir (T***************).

AC adaptör parça numarasını ve seri numarasını bulma:

örnek AC adaptör etiketi
örnek AC adaptör etiketi

AC adaptör çağırma programı yalnızca, 2 pimli güç kablosuna sahip belirli AC adaptörlere yöneliktir. 3 pimli güç kablosuna sahip AC adaptörler, değiştirme/çağırma programının bir parçası değildir.

Aşağıdaki resimde 2 pimli güç kablosu bulunan bir AC Adaptör gösterilmektedir

2 pimli AC adaptör

Aşağıdaki resimde 3 pimli güç kablosu bulunan bir AC Adaptör (etkilenmeyen) gösterilmektedir

3 pimli AC adaptör

Etiket örneği:

AC adaptör etiketi üzerindeki AC adaptör parça numarası ve seri numarası ile ilgili örnek:

örnek parça numarası ve seri numarası etiketi
örnek parça numarası ve seri numarası etiketi
örnek parça numarası ve seri numarası etiketi
örnek parça numarası ve seri numarası etiketi

Lütfen AC Adaptör Parça Numarasını ve AC Adaptör Seri Numarasını girin ve "Ara" düğmesine tıklayın.